+48 43 84 13 128
   

Zawsze w zgodzie z naturą

10.04.2015r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w związku z realizacją projektu
NR WND-RPLD.03.03.00-6/051/13
pt. "wdrożenie linii produkcyjnej do procesu pasteryzacji i pakowania 
w ramach regionalnego programu operacyjnego 
województwa łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Zakup i dostawa linii do pasteryzacji lub równoważna.
Pobierz załącznik ogloszenie_victus_2015.pdf 

UMOWA Pobierz załącznik umowa_victus_2015.pdf OFERTA Pobierz załącznik oferta_victus_2015.pdf 

Zakup i dostawa linii do ważenia i pakowania gotowych produktów w słoje lub równoważna.
Pobierz załącznik ogloszenie2_victus_2015.pdf 

UMOWA Pobierz załącznik umowa_victus_2015.pdf OFERTA Pobierz załącznik oferta_victus_2015.pdf 

Zakup licencji do pasteryzacji i pakowania próżniowego lub równoważna.
Pobierz załącznik ogloszenie3_victus_2015.pdf 
Pobierz załącznik ogloszenie4_victus_2015.pdf
Pobierz załącznik ogloszenie5_victus_2015.pdf 

UMOWA Pobierz załącznik umowa_victus_2015.pdf OFERTA Pobierz załącznik oferta_victus_2015.pdf 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zakup i dostawa linii do ważenia i pakowania gotowych produktów w słoje lub równoważna.
Pobierz załącznik zawiadomienie_1.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zakup i dostawa linii do pasteryzacji lub równoważna.
Pobierz załącznik zawiadomienie_2.pdf 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zakup licencji do pasteryzacji i pakowania próżniowego lub równoważna
Pobierz załącznik zawiadomienie_3.pdf 

Poznaj Nasze Produkty

Victus oferuje produkty przetwórstwa warzywno-owocowego wyprodukowane z najwyższej jakości warzyw i owoców.