+48 43 84 13 128
   

Always in harmony with nature

Tenders

10.04.2015r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w związku z realizacją projektu NR WND-RPLD.03.03.00-6/051/13 pt. "wdrożenie linii produkcyjnej do proces...

Victus offers vegetable and fruit processing products made from top quality vegetables and fruits.